Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austrheim kommune
Kommunenr 1264
Alle grunnskoler med adresse i Austrheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Austrheim kommune 44,2 45,5 49,0 52,7 55,8
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Austrheim kommune 8,9 9,2 8,8 8,1 7,7
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Austrheim kommune 7 7 8 7 11
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Austrheim kommune 51,9 54,0 50,5 54,4 34,1
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Austrheim kommune 16,6 15,8 15,9 13,5 20,3
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Austrheim kommune 9,6 9,8 9,6 8,8 8,2
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Austrheim kommune 10,2 10,9 10,1 9,3 8,9
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Austrheim kommune 11,9 12,2 12,3 11,1 10,7
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Austrheim kommune 11,5
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Austrheim kommune 9,1
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Austrheim kommune 11,6
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Austrheim kommune 97,5 96,4 97,5 96,1 100,0
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Austrheim kommune 30 512 30 004 31 559 33 716 35 758
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Austrheim kommune 80 77 81 87 93
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no