Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austrått skole
Austråttveien 1
4306 SANDNES
Org.nr 974610817
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 19,4 23,1 23,6 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,2 13,6 12,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,6 94,1 109,7 61,5 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 15,8 11,2 19,3 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 16,3 13,6 12,9 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 23,3 15,1 14,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 117 13 154 15 470 16 153 15 486
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 55 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no