Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austmarka barne- og ungdomsskole
Rindavegen 10
2224 AUSTMARKA
Org.nr 974576082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 640
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no