Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austmarka barne- og ungdomsskole
Rindavegen 10
2224 AUSTMARKA
Org.nr 974576082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 12,4 12,8 12,1 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,0 9,7 9,1 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 71,8 53,7 49,8 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 13,7 16,7 16,8 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,2 10,1 9,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 15,2 12,5 11,2 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,6 12,5 11,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 91,1 91,5 91,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 932 7 900 8 387 7 940 6 640
Undervisningstimer totalt per elev 63 65 73 79 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no