Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austmarka barne- og ungdomsskole
Rindavegen 10
2224 AUSTMARKA
Org.nr 974576082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 12,8 12,1 10,6 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,7 9,1 8,6 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 53,7 49,8 43,3 41,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 16,7 16,8 17,7 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,1 9,8 11,6 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 12,5 11,2 6,8 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 12,5 11,0 12,1 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,2 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 91,5 91,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 900 8 387 7 940 6 640 6 516
Undervisningstimer totalt per elev 65 73 79 82 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no