Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austevoll ungdomsskule
Kleivhaugen 2
5392 STOREBØ
Org.nr 975289281
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 22,2 26,8 29,4 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,1 9,4 8,5 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 32,1 35,1 25,9 24,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 28,4 21,8 27,0 30,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 15,0 12,6 11,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,6 16,0 14,8 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 100,0 100,0 95,9 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 920 11 945 14 377 15 842 14 956
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 70 77 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no