Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austevoll kommune
Kommunenr 1244
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 68,2 69,6 68,7 73,9 75,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,6 11,6 10,9 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 15 17 19 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 46,7 42,1 38,5 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 21,9 24,4 25,1 29,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 12,2 12,1 12,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,0 15,0 12,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,8 14,8 14,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,1 98,7 98,8 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 43 792 43 779 43 787 46 423 46 780
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 62 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no