Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austevoll kommune
Kommunenr 4625
Alle grunnskoler med adresse i Austevoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 69,6 68,7 73,9 75,9 76,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,6 10,9 11,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 17 19 23 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,7 42,1 38,5 32,3 28,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 24,4 25,1 29,9 32,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,1 12,1 13,2 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 15,0 12,6 11,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,8 14,3 15,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,7 98,8 96,6 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 43 779 43 787 46 423 46 780 49 348
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 65 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no