Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austertana oppvekstsenter - Avdeling skole
Gammelveien 37
9845 TANA
Org.nr 975280225
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 5,1 3,0 2,2 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 3,9 4,1 3,7 3,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 5,2 4,5 4,0 3,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,2 3,4 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 5,4 5,1 4,6 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 77,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 534 3 278 1 995 1 414 1 501
Undervisningstimer totalt per elev 147 182 181 202 214
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no