Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austefjord skule
Fyrdsvegen 94
6110 AUSTEFJORDEN
Org.nr 975277526
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 275,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 995
Undervisningstimer totalt per elev 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no