Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austefjord skule
Fyrdsvegen 94
6110 AUSTEFJORDEN
Org.nr 975277526
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,0 5,2 2,8 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,5 5,7 6,3 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9 15,0 32,1 0,0 275,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 37,1 16,0 0,0 2,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 8,6 6,7 6,3 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 4,3 5,8 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 8,0 7,3 6,3 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 791 3 049 3 339 1 995 1 995
Undervisningstimer totalt per elev 112 109 124 117 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no