Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austefjord skule
Fyrdsvegen 94
6110 AUSTEFJORDEN
Org.nr 975277526
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,6 5,0 5,2 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,3 6,5 5,7 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1 47,9 15,0 32,1 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 12,7 37,1 16,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 6,7 8,6 6,7 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 7,8 4,3 5,8 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 8,1 8,0 7,3 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 930 3 791 3 049 3 339 1 995
Undervisningstimer totalt per elev 103 112 109 124 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no