Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austebygd skule
Slettevegen 870
5939 SLETTA
Org.nr 975286010
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,7 6,2 6,2 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,8 10,4 8,1 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,5 79,7 30,2 38,3 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 11,2 29,1 19,2 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,7 10,5 8,2 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 12,4 13,2 10,2 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 330 3 506 3 844 4 190 4 132
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 71 91 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no