Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austebygd skule
Slettevegen 870
5939 SLETTA
Org.nr 975286010
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,2 6,2 6,2 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,4 8,1 7,2 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,7 30,2 38,3 33,3 36,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 29,1 19,2 19,3 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,5 8,2 7,2 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,2 10,2 8,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 506 3 844 4 190 4 132 3 335
Undervisningstimer totalt per elev 69 71 91 103 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no