Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austbø skole
Austbøsvingene 50
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611244
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,4 35,1 33,3 28,3 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,8 12,9 13,7 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 213,3 207,8 170,2 206,3 191,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 5,1 6,2 5,7 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 17,1 17,3 18,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,2 18,4 19,4 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 98,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 687 19 149 17 935 15 847 14 144
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 51 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no