Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Austafjord oppvekstsenter - Avdeling skole
Nermølnveien 1
7900 RØRVIK
Org.nr 975289877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nærøysund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 8,0 9,6 9,6 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 7,1 5,5 5,2 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 293,8 0,0 113,3 106,7 94,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 0,0 4,7 4,7 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,1 5,9 5,6 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 12,5 6,2 5,2 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 8,3 6,9 6,5 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,5 6,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 82,4 82,4 67,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 510 5 510 6 688 6 688 5 375
Undervisningstimer totalt per elev 117 100 131 139 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no