Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 323,9 1 365,6 1 398,7 1 415,5 1 432,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,2 11,9 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 289 293 311 314 310
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,1 50,3 47,4 47,8 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 21,5 22,3 22,2 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,3 12,9 13,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,1 13,9 13,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,6 16,0 16,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 96,9 97,5 96,8 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 833 021 861 659 882 557 894 111 904 683
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 60 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no