Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Aust-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 1 355,4 1 319,5 1 323,9 1 365,6 1 398,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 12,4 12,2 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 253 269 289 293 311
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,1 53,7 50,1 50,3 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 20,4 21,9 21,5 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,2 13,4 13,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 14,6 14,3 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,3 16,6 16,6 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 98,6 97,5 96,9 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 844 131 830 012 833 021 861 659 882 557
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 57 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no