Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurvoll skole
Øvre Gate 2
2635 TRETTEN
Org.nr 975274268
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øyer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 606
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no