Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurvoll skole
Øvre Gate 2
2635 TRETTEN
Org.nr 975274268
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øyer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Aurvoll skole 11,2 10,6 11,2 11,2 10,8
Øyer kommune 57,9 50,1 51,3 53,3 51,0
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Aurvoll skole 12,2 12,6 11,7 12,0 11,4
Øyer kommune 10,7 11,6 11,4 11,3 11,3
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aurvoll skole 3 2 2 2 3
Øyer kommune 13 10 10 10 12
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aurvoll skole 45,9 62,8 79,0 67,2 37,1
Øyer kommune 43,8 55,0 55,8 53,2 45,8
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aurvoll skole 25,0 18,7 14,1 17,0 29,2
Øyer kommune 21,9 19,7 18,7 19,2 22,6
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aurvoll skole 12,7 12,7 11,8 12,1 11,6
Øyer kommune 12,4 13,3 12,9 12,7 12,6
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aurvoll skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øyer kommune 11,5 12,4 12,7 12,6 12,5
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aurvoll skole 14,3 15,9 12,0 13,1 12,1
Øyer kommune 13,8 15,5 13,5 14,0 13,5
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aurvoll skole 10,9
Øyer kommune 11,7
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aurvoll skole 13,9
Øyer kommune 14,8
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aurvoll skole 0,0
Øyer kommune 14,6
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aurvoll skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Øyer kommune 100,0 100,0 99,6 99,8 100,0
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Aurvoll skole 7 846 7 333 7 867 7 867 7 606
Øyer kommune 36 906 33 154 33 226 34 337 33 269
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Aurvoll skole 61 59 63 62 65
Øyer kommune 66 61 62 63 63
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no