Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurvoll skole
Øvre Gate 2
2635 TRETTEN
Org.nr 975274268
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øyer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,2 11,2 10,8 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,7 12,0 11,4 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8 79,0 67,2 37,1 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 14,1 17,0 29,2 27,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,8 12,1 11,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 12,0 13,1 12,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 333 7 867 7 867 7 606 7 607
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 62 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no