Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aursmoen skole
Aurveien 23
1930 AURSKOG
Org.nr 974583712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 42,7 44,1 50,0 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,1 15,2 13,6 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,7 117,8 104,0 137,4 116,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 11,5 13,0 8,8 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,4 16,0 15,2 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,8 18,5 14,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 19,0 19,6 16,7 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,0 94,0 98,1 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 136 26 843 28 028 31 548 28 703
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 47 52 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no