Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurskog-Høland kommune
Kommunenr 0221
Alle grunnskoler med adresse i Aurskog-Høland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 147,1 148,2 149,2 161,6 158,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,3 14,3 13,6 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 21 22 23 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,4 92,1 85,4 86,0 89,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 13,9 15,1 14,0 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,5 14,8 14,6 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 16,4 18,4 16,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,8 17,8 17,0 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 97,8 94,0 96,5 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 92 196 94 073 95 763 102 182 101 608
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 50 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no