Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurland kommune
Kommunenr 1421
Alle grunnskoler med adresse i Aurland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 26,5 26,2 24,5 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,2 7,8 8,2 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,6 76,0 60,3 62,6 73,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 9,1 11,2 11,3 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 7,9 8,0 8,6 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 11,9 10,2 10,5 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,3 10,4 11,0 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 100,0 100,0 97,3 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 160 16 051 16 180 15 141 15 134
Undervisningstimer totalt per elev 86 87 92 87 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no