Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurland kommune
Kommunenr 4641
Alle grunnskoler med adresse i Aurland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 26,2 24,5 25,0 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,8 8,2 8,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 60,3 62,6 73,5 66,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 11,2 11,3 9,4 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,0 8,6 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 10,2 10,5 9,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,4 11,0 10,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,3 98,2 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 051 16 180 15 141 15 134 14 167
Undervisningstimer totalt per elev 87 92 87 88 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no