Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurland barne- og ungdomsskule
Skulevegen 5
5745 AURLAND
Org.nr 875276182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aurland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 20,5 19,0 19,6 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,4 8,8 8,3 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,7 87,4 62,8 75,3 66,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 8,2 12,2 9,5 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,1 10,0 9,7 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 10,2 10,5 9,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 11,6 13,1 12,1 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,4 97,8 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 214 12 210 11 541 11 862 11 087
Undervisningstimer totalt per elev 80 84 80 85 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no