Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aureosen skule
6408 AUREOSEN
Org.nr 975283453
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,4 12,8 12,4 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 15,1 12,3 12,2 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 67,1 60,7 61,1 45,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 20,3 17,9 17,8 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,2 12,5 12,4 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 17,0 15,0 17,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 91,5 98,6 66,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 926 6 926 8 407 8 194 9 080
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 60 61 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no