Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aure skule
Janbakkane 2
6230 SYKKYLVEN
Org.nr 974618516
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Aure skule 13,1 12,9 15,3 16,8 16,2
Sykkylven kommune 90,0 92,0 94,0 83,9 90,9
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Aure skule 12,0 11,5 9,5 9,4 9,4
Sykkylven kommune 11,8 11,3 10,6 11,4 10,2
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aure skule 3 4 4 5 6
Sykkylven kommune 11 13 13 18 22
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aure skule 48,3 31,4 35,5 30,8 23,3
Sykkylven kommune 89,0 69,7 65,4 48,1 39,0
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aure skule 22,1 32,9 23,7 28,4 38,3
Sykkylven kommune 11,8 14,4 14,3 21,5 24,0
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aure skule 12,1 11,7 9,6 9,5 9,6
Sykkylven kommune 12,3 11,4 10,6 11,6 10,3
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aure skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sykkylven kommune 14,6 15,2 14,5 15,2 14,0
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aure skule 15,4 17,1 15,4 13,9 14,0
Sykkylven kommune 16,5 15,8 15,2 17,5 15,4
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aure skule 12,6 12,9
Sykkylven kommune 14,0 12,8
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aure skule 16,0 15,4
Sykkylven kommune 17,3 14,5
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aure skule 0,0 0,0
Sykkylven kommune 22,9 19,8
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aure skule 89,7 100,0 86,4 82,0 94,5
Sykkylven kommune 96,2 94,7 93,9 92,7 95,8
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Aure skule 8 605 8 588 10 059 11 542 11 340
Sykkylven kommune 56 533 58 165 59 346 54 238 59 192
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Aure skule 61 65 78 79 79
Sykkylven kommune 60 63 67 63 70
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no