Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aure skule
Janbakkane 2
6230 SYKKYLVEN
Org.nr 974618516
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 12,9 15,3 16,8 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,5 9,5 9,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 31,4 35,5 30,8 23,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 32,9 23,7 28,4 38,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,7 9,6 9,5 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,1 15,4 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7 100,0 86,4 82,0 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 605 8 588 10 059 11 542 11 340
Undervisningstimer totalt per elev 61 65 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no