Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aure kommune
Kommunenr 1576
Alle grunnskoler med adresse i Aure kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 61,7 62,0 66,0 55,9 54,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,5 6,9 8,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,6 59,4 57,6 51,8 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 10,8 10,5 13,5 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,9 8,3 8,5 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 7,7 6,9 10,2 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,1 9,3 10,8 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 93,7 97,8 96,6 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 36 647 37 716 40 840 34 491 33 503
Undervisningstimer totalt per elev 92 94 102 88 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no