Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aure barne- og ungdomsskole
Aurdalsvegen 17
6690 AURE
Org.nr 975283755
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,3 40,1 31,1 31,2 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 6,7 8,8 9,3 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,2 59,8 55,5 43,0 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 10,2 14,0 19,1 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,0 9,8 9,9 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 6,7 10,7 12,1 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 9,6 12,2 12,1 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 99,5 98,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 535 25 209 19 259 19 672 21 445
Undervisningstimer totalt per elev 89 103 80 77 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no