Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aure barne- og ungdomsskole
Aurdalsvegen 17
6690 AURE
Org.nr 975283755
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 36,3 40,1 31,1 31,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,8 6,7 8,8 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 55,2 59,8 55,5 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 12,6 10,2 14,0 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 10,5 9,0 9,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 7,6 6,7 10,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 11,2 9,6 12,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 98,4 99,5 98,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 602 22 535 25 209 19 259 19 672
Undervisningstimer totalt per elev 86 89 103 80 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no