Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aurdalslia skole
Aurdalslia 30
5253 SANDSLI
Org.nr 974222078
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 30,9 29,9 28,4 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 16,4 15,6 15,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,7 140,3 154,3 160,4 157,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 10,4 8,9 8,6 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 16,5 15,7 15,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,0 17,0 17,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 190 20 254 19 551 18 506 20 045
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 47 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no