Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Auli skole
Lyngvegen 16
1929 AULI
Org.nr 975267644
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 17,3 17,9 17,1 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,4 13,5 15,4 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,1 76,1 70,4 61,3 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 17,4 17,7 21,9 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,3 13,5 15,3 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,7 14,8 21,5 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,7 87,0 92,3 85,4 85,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 587 11 741 12 275 11 093 11 431
Undervisningstimer totalt per elev 54 51 55 48 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no