Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Auli skole
Lyngvegen 16
1929 AULI
Org.nr 975267644
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 17,9 17,1 17,9 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,5 15,4 15,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 70,4 61,3 49,2 35,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,7 21,9 27,6 35,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,5 15,3 15,8 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,8 21,5 20,6 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,0 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,0 92,3 85,4 85,3 75,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 741 12 275 11 093 11 431 13 868
Undervisningstimer totalt per elev 51 55 48 47 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no