Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 55,9 57,6 56,1 58,2 57,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 10,5 10,1 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 10 14 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,0 44,3 51,1 39,9 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 21,9 18,6 23,4 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,0 11,0 10,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,3 13,0 12,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,3 14,9 14,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 91,1 89,1 94,0 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 34 689 36 564 36 152 37 931 37 869
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 68 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no