Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Auklandshamn skule
Stølen 12
5551 AUKLANDSHAMN
Org.nr 975281213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,8 4,1 5,0 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,0 15,2 13,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 37,7 67,1 62,2 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 27,1 19,1 18,0 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,9 15,3 13,1 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,3 19,6 18,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 049 3 300 2 587 3 193 3 078
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 49 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no