Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Auglend skole
Hjalmar Johansens Gate 32
4019 STAVANGER
Org.nr 974611473
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 31 799
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no