Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Auglend skole
Hjalmar Johansens Gate 32
4019 STAVANGER
Org.nr 974611473
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,6 50,0 45,1 44,4 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,9 12,7 12,1 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 7 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,0 80,7 69,3 93,9 88,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 12,1 16,4 11,8 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,8 13,9 13,7 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,9 3,1 3,9 2,1 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,1 15,0 14,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 97,9 99,2 97,8 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 31 620 32 898 29 619 29 666 31 799
Undervisningstimer totalt per elev 62 67 58 60 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no