Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atrå barne- og ungdomsskole
Sandven 1
3656 ATRÅ
Org.nr 974548410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 548
Undervisningstimer totalt per elev 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no