Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atrå barne- og ungdomsskole
Sandven 1
3656 ATRÅ
Org.nr 974548410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Atrå barne- og ungdomsskole 19,2 23,0 27,3 26,8 20,9
Tinn kommune 72,7 71,7 77,7 79,0 71,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Atrå barne- og ungdomsskole 11,9 9,9 8,0 8,1 9,5
Tinn kommune 10,2 9,9 8,9 8,4 8,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Atrå barne- og ungdomsskole 4 6 5 3 2
Tinn kommune 10 12 10 9 8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Atrå barne- og ungdomsskole 54,0 37,0 38,9 71,9 101,8
Tinn kommune 63,5 54,5 60,1 65,9 72,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Atrå barne- og ungdomsskole 19,3 24,0 18,6 10,0 7,9
Tinn kommune 14,2 16,1 13,2 11,3 10,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Atrå barne- og ungdomsskole 12,3 9,2 10,5 9,5 12,8
Tinn kommune 10,4 9,7 9,9 8,6 9,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Atrå barne- og ungdomsskole 15,4 14,6 7,8 8,9 7,8
Tinn kommune 13,3 13,9 9,9 11,0 10,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Atrå barne- og ungdomsskole 18,8 15,4 13,3 12,3 14,3
Tinn kommune 15,7 14,8 13,7 13,3 12,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Atrå barne- og ungdomsskole 10,8 15,0
Tinn kommune 10,9 9,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Atrå barne- og ungdomsskole 14,8 19,1
Tinn kommune 13,6 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Atrå barne- og ungdomsskole 12,5 10,6
Tinn kommune 16,7 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Atrå barne- og ungdomsskole 86,7 78,8 90,6 89,9 91,8
Tinn kommune 94,0 88,2 91,0 85,2 93,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Atrå barne- og ungdomsskole 11 912 14 488 17 221 16 646 12 548
Tinn kommune 45 626 45 114 49 313 49 981 44 724
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Atrå barne- og ungdomsskole 59 71 87 87 74
Tinn kommune 69 72 80 85 81
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no