Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atrå barne- og ungdomsskole
Sandven 1
3656 ATRÅ
Org.nr 974548410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 23,0 27,3 26,8 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 9,9 8,0 8,1 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 37,0 38,9 71,9 101,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 24,0 18,6 10,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 9,2 10,5 9,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,6 7,8 8,9 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 15,4 13,3 12,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 78,8 90,6 89,9 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 912 14 488 17 221 16 646 12 548
Undervisningstimer totalt per elev 59 71 87 87 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no