Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atrå barne- og ungdomsskole
Sandven 1
3656 ATRÅ
Org.nr 974548410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 19,2 23,0 27,3 26,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 11,9 9,9 8,0 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,9 54,0 37,0 38,9 71,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 19,3 24,0 18,6 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 12,3 9,2 10,5 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 15,4 14,6 7,8 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 18,8 15,4 13,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,8 86,7 78,8 90,6 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 128 11 912 14 488 17 221 16 646
Undervisningstimer totalt per elev 71 59 71 87 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no