Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atløy skule
Sauesundet 102
6985 ATLØY
Org.nr 975276406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,0 6,9 7,3 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,3 5,9 6,2 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 53,8 26,4 29,4 27,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,5 20,8 19,7 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,3 5,9 6,2 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 9,3 7,2 9,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 58,3 76,2 94,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 016 5 035 4 807 5 035 4 385
Undervisningstimer totalt per elev 114 117 126 120 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no