Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atlanten ungdomsskole
Dalabergan 3
6511 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277240
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 226
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no