Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atlanten ungdomsskole
Dalabergan 3
6511 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277240
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Atlanten ungdomsskole 30,5 31,0 32,0 29,4 29,7
Kristiansund kommune 250,2 248,4 259,4 253,8 245,9
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Atlanten ungdomsskole 12,7 11,7 11,4 12,7 12,3
Kristiansund kommune 13,1 13,1 12,4 12,5 12,8
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Atlanten ungdomsskole 4 4 4 2 2
Kristiansund kommune 43 41 42 43 48
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Atlanten ungdomsskole 90,3 87,1 87,4 166,0 140,4
Kristiansund kommune 67,0 70,9 68,6 65,5 57,4
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Atlanten ungdomsskole 11,9 12,3 11,9 6,8 7,7
Kristiansund kommune 17,0 16,3 16,1 17,1 19,7
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Atlanten ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansund kommune 13,7 14,0 13,1 13,1 13,6
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Atlanten ungdomsskole 17,2 15,7 15,2 17,1 16,5
Kristiansund kommune 15,7 15,3 14,7 15,3 15,2
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Atlanten ungdomsskole 18,4 16,8 15,8 21,3 19,9
Kristiansund kommune 17,8 17,1 16,4 17,2 17,0
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Atlanten ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune 15,5 14,9
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Atlanten ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune 16,6 17,2
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Atlanten ungdomsskole 21,3 19,9
Kristiansund kommune 20,2 19,5
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Atlanten ungdomsskole 100,0 100,0 98,3 96,2 100,0
Kristiansund kommune 98,9 98,3 98,7 98,6 98,9
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Atlanten ungdomsskole 16 853 18 532 19 152 17 095 17 226
Kristiansund kommune 155 314 156 361 164 374 161 569 155 349
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Atlanten ungdomsskole 52 56 58 51 53
Kristiansund kommune 54 54 58 57 56
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no