Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atlanten ungdomsskole
Dalabergan 3
6511 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277240
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 31,0 32,0 29,4 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,7 11,4 12,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,3 87,1 87,4 166,0 140,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 12,3 11,9 6,8 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 15,7 15,2 17,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 16,8 15,8 21,3 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,3 96,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 853 18 532 19 152 17 095 17 226
Undervisningstimer totalt per elev 52 56 58 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no