Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Atlanten ungdomsskole
Dalabergan 3
6511 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277240
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 30,5 31,0 32,0 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,7 11,7 11,4 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,8 90,3 87,1 87,4 166,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 11,9 12,3 11,9 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 17,2 15,7 15,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,4 16,8 15,8 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,3 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 152 16 853 18 532 19 152 17 095
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 56 58 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no