Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspøy skole
Aspegata 14
6005 ÅLESUND
Org.nr 974573474
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 853
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no