Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspøy skole
Aspegata 14
6005 ÅLESUND
Org.nr 974573474
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 19,2 17,9 19,1 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,2 10,7 10,1 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,3 66,7 54,2 49,2 46,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 13,1 16,7 17,5 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,6 10,7 10,1 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,1 14,3 14,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,7 94,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 603 12 209 11 215 12 016 11 853
Undervisningstimer totalt per elev 69 73 69 73 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no