Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspøy skole
Aspegata 14
6005 ÅLESUND
Org.nr 974573474
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 17,8 19,2 17,9 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,7 10,2 10,7 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 92,3 66,7 54,2 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 10,2 13,1 16,7 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,9 10,6 10,7 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 16,6 15,1 14,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,7 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 177 11 603 12 209 11 215 12 016
Undervisningstimer totalt per elev 62 69 73 69 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no