Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspervika skole
Asperholen 89
4329 SANDNES
Org.nr 974610965
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 23,3 22,1 23,5 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,9 12,7 12,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,6 67,4 43,9 49,9 46,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 17,9 25,9 21,4 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,8 12,7 11,9 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 19,5 17,2 16,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 78,6 97,0 95,2 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 772 14 983 14 752 15 538 15 067
Undervisningstimer totalt per elev 61 53 59 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no