Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspervika skole
Asperholen 89
4329 SANDNES
Org.nr 974610965
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 22,1 23,5 22,8 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,7 12,0 12,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 43,9 49,9 46,6 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 25,9 21,4 23,5 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,7 11,9 12,3 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 17,2 16,1 16,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,6 97,0 95,2 90,3 83,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 983 14 752 15 538 15 067 17 119
Undervisningstimer totalt per elev 53 59 62 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no