Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspåsen skole
Hålogalandsgata 25
8003 BODØ
Org.nr 974627841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 25,4 29,7 30,9 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,0 12,0 11,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 57,5 57,2 49,2 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 23,3 20,0 23,0 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,9 11,9 11,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 16,4 13,9 15,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,8 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 16 924 17 883 21 007 21 917 21 151
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 62 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no