Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aspåsen skole
Hålogalandsgata 25
8003 BODØ
Org.nr 974627841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 29,7 30,9 29,8 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,0 11,8 12,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,5 57,2 49,2 54,4 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 20,0 23,0 21,4 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 11,9 11,8 12,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 13,9 15,9 16,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,8 100,0 96,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 883 21 007 21 917 21 151 23 144
Undervisningstimer totalt per elev 53 62 63 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no