Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askvoll skule
Askvollvegen 253
6980 ASKVOLL
Org.nr 975276430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Askvoll skule 21,1 23,2 26,2 26,4 25,4
Askvoll kommune 43,0 44,3 49,3 49,8 46,7
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Askvoll skule 8,7 7,8 7,0 7,1 8,1
Askvoll kommune 7,9 7,4 6,7 6,9 7,5
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askvoll skule 2 3 3 3 3
Askvoll kommune 4 5 5 5 5
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askvoll skule 88,3 55,3 64,4 65,9 73,6
Askvoll kommune 86,1 65,8 59,0 61,8 60,2
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askvoll skule 9,3 13,0 10,1 10,1 10,3
Askvoll kommune 8,5 10,4 10,6 10,5 11,6
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askvoll skule 8,6 7,7 6,8 7,7 8,2
Askvoll kommune 7,8 7,3 6,7 7,4 7,7
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askvoll skule 11,5 10,5 9,7 9,2 11,0
Askvoll kommune 10,9 10,1 9,1 8,6 9,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askvoll skule 13,8 12,8 12,1 12,2 11,8
Askvoll kommune 11,2 10,8 9,8 10,6 10,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askvoll skule 10,3 9,3
Askvoll kommune 9,5 9,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askvoll skule 12,5 9,6
Askvoll kommune 10,5 8,7
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askvoll skule 13,7 15,6
Askvoll kommune 11,9 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askvoll skule 98,1 98,7 96,2 85,7 98,3
Askvoll kommune 91,7 93,3 95,2 90,9 99,1
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Askvoll skule 13 756 15 067 17 216 17 556 16 587
Askvoll kommune 28 299 29 120 32 555 33 118 30 948
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Askvoll skule 80 90 101 100 86
Askvoll kommune 90 96 106 103 95
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no