Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askvoll skule
Askvollvegen 253
6980 ASKVOLL
Org.nr 975276430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,1 23,2 26,2 26,4 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,8 7,0 7,1 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,3 55,3 64,4 65,9 73,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 13,0 10,1 10,1 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,7 6,8 7,7 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 10,5 9,7 9,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 12,8 12,1 12,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,7 96,2 85,7 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 756 15 067 17 216 17 556 16 587
Undervisningstimer totalt per elev 80 90 101 100 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no