Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askvoll skule
Askvollvegen 253
6980 ASKVOLL
Org.nr 975276430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 21,1 23,2 26,2 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,7 7,8 7,0 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,5 88,3 55,3 64,4 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 9,3 13,0 10,1 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,6 7,7 6,8 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 11,5 10,5 9,7 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,8 12,8 12,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 98,1 98,7 96,2 85,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 609 13 756 15 067 17 216 17 556
Undervisningstimer totalt per elev 83 80 90 101 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no