Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 4645
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 49,7 49,9 54,9 54,2 52,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,4 6,8 7,1 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,6 60,4 57,0 50,2 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 11,3 11,1 13,3 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 7,5 7,0 7,8 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 10,1 9,1 8,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,9 9,8 10,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 92,1 93,2 90,5 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 33 049 33 129 36 613 36 234 34 805
Undervisningstimer totalt per elev 93 97 105 100 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no