Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,8 49,7 49,9 54,9 54,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,7 7,4 6,8 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,1 78,6 60,4 57,0 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 9,1 11,3 11,1 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,7 7,5 7,0 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 10,9 10,1 9,1 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,1 10,9 9,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 91,4 92,1 93,2 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 32 556 33 049 33 129 36 613 36 234
Undervisningstimer totalt per elev 94 93 97 105 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no