Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askøy kommune
Kommunenr 1247
Alle grunnskoler med adresse i Askøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 320,7 331,5 324,4 345,8 355,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,4 14,7 13,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 44 48 56 57 51
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,8 86,7 75,0 74,8 85,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 14,5 17,3 16,5 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,4 15,5 14,7 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 16,4 17,4 16,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,5 18,8 18,7 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 99,1 99,6 99,5 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 199 189 207 282 205 554 219 465 224 663
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 49 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no