Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
Org.nr 811618802
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 320,7 331,5 324,4 345,8 355,2
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 14,5 14,4 14,7 13,9 13,8
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 44 48 56 57 51
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 91,8 86,7 75,0 74,8 85,3
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 13,8 14,5 17,3 16,5 14,3
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 15,1 15,4 15,5 14,7 14,6
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 17,3 16,4 17,4 16,2 16,1
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 18,7 18,5 18,8 18,7 18,4
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 17,1
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 19,0
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 19,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 99,3 99,1 99,6 99,5 99,1
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 199 189 207 282 205 554 219 465 224 663
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Askøy kommune Vikarer Ekstrahjelp Skoler
Askøy kommune 49 50 49 51 52
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no