Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Askimbyen skole
Skolegata 36
1831 ASKIM
Org.nr 974543850
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 24,5 24,0 24,1 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,0 14,3 14,6 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,8 138,3 89,6 86,3 88,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 8,7 14,8 15,5 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 13,0 14,3 14,7 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,6 17,6 17,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,6 100,0 100,0 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 859 16 824 16 441 16 264 17 081
Undervisningstimer totalt per elev 51 57 52 51 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no