Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Asker kommune
Kommunenr 0220
Alle grunnskoler med adresse i Asker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 682,5 693,2 703,7 713,7 767,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,1 13,3 13,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 91 98 90 91 107
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9 84,0 93,1 93,2 80,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 14,2 12,8 12,8 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,7 15,3 14,9 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 14,1 13,7 13,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,2 18,4 17,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 96,9 96,3 96,8 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 436 848 444 340 444 913 459 247 497 000
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 53 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no