Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Asdal skole
Lunderød 47
4824 BJORBEKK
Org.nr 975280888
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,3 37,7 34,1 38,1 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 13,3 14,8 13,1 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,5 51,8 47,4 47,6 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 22,2 27,8 24,9 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,8 15,5 13,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 14,9 18,9 16,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,8 20,0 17,8 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 96,5 95,3 96,7 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 23 919 22 878 21 342 24 110 25 150
Undervisningstimer totalt per elev 58 53 47 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no